Tříselný kanál

From WikiSkripta

Anulus inguinalis superficialis.
Funiculus spermaticus

Tříselný kanál neboli canalis inguinalis je štěrbina délky 4–5 cm v dolní části břišní stěny. Leží nad lig. inguinale v místech, kam již nedosahují snopce m. obliquus internus abdominis a m. transversus abdominis. Stěna břišní je zde tvořena jen aponeurosou m. obliqui externi abdominis, transversální fascií a parietálním peritoneem.

Obsah tříselného kanálu[edit | edit source]

U muže prochází skrze canalis inguinalis funiculus spermaticus (v průběhu nitroděložního vývoje sestupují kanálem varlata do skrota spolu s peritoneální výchlipkou – proc. vaginalis peritonaei), u ženy lig. teres uteri. U obou pohlaví zde prochází ještě n. ilioinguinalis (ventrálně od funiculu nebo ligamenta – často proráží aponeurózu šikmého svalu mimo anulus inguinalis superficialis) a r. genitalis n. genitofemoralis (dorsomediálně od funiculu nebo ligamenta).

Tříselný kanál začíná v hloubce v anulus inguinalis profundus, probíhá pak nad lig. inguinale Pouparti šikmo mediokaudálně a do podkoží se otevírá v anulus inguinalis superficialis.

Anulus inguinalis superficialis (subcutaneus)[edit | edit source]

Je to otvor v aponeurosis musculi obliqui externi abdominis (na vnitřní povrch břišní stěny se promítá do fossa inguinalis medialis).

Ohraničení[edit | edit source]

 • Kraniomediálně: crus mediale – upíná se na tuberculum pubicum (pokračuje i na druhou stranu jako lig. inguinale reflexum Collesi);
 • kaudolaterálně: crus laterale – splývá s lig. inguinale;
 • laterálně: fibrae intercrurales – probíhají obloukovitě od lig. inguinale kolmo na obě crura;
 • mediálně: lig. inguinale reflexum – upíná se do linea alba, resp. je pokračováním druhostranného crus mediale.
Canalis inguinalis a obaly varlete

Anulus inguinalis profundus (praeperitonaealis)[edit | edit source]

Není skutečným otvorem – jde o místo, kde je fascia transversalis nálevkovitě vtažena do inguinálního kanálu a dále pokračuje jako fascia spermatica interna.

Ohraničení[edit | edit source]

 • Kraniálně: dolní okraj m. transversus abdominis;
 • kaudálně: lig. inguinale;
 • mediálně: lig. interfoveolare (zesílení transversální fascie dané tahem ductus deferens, který se kolem lig. interfoveolare obtáčí), za ním probíhají vasa epigastrica inferiora (větve a. iliaca externa);
 • laterálně: úhel, kde snopce m. transversus abdominis začínají od lig. inguinale.

Stěny canalis inguinalis[edit | edit source]

 • Ventrálně: aponeurosis musculi obliqui externi abdominis;
 • dorsálně: fascia transversalis (překlenující mezeru mezi dolním okrajem m. obliquus internus + transversus abdominis a lig. inguinale), je zesílena v lig. interfoveolare a ve falx inguinalis;
 • kraniálně: kaudální okraje m. obliquus internus a transversus abdominis a jejich srostlé šlachy pokračující v tendo conjunctivus, která běží podél zevního okraje úponu m. recti abdominis k pecten ossis pubis;
 • kaudálně: lig. inguinale Pouparti.

Úsek stěny nad lig. inguinale[edit | edit source]

Je tvořený pouze transversální fascií.

Rozdělení průběhem lig. interfoveolare na:[edit | edit source]

 • laterálníanulus inguinalis profundus (ve fossa inguinalis lateralis, je vnitřní brankou nepřímé tříselné kýlyhernia inguinalis indirecta);
 • mediálnítrig. inguinale Hesselbachi (ve fossa inguinalis medialis, je vnitřní brankou přímé tříselné kýly – hernia inguinalis directa).


Trigonum inguinale Hesselbachi je tedy slabé místo břišní stěny ohraničené zesílenými pruhy transversální fascie (lig. interfoveolare, falx inguinalis) a ligamentum inguinale.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]