Musculus obliquus internus abdominis

Z WikiSkript

musculus obliquus internus abdominis
vnitřní šikmý sval břišní
M. obliquus internus abdominis
M. obliquus internus abdominis
TA A04.5.01.017
Funkce ohnutí páteře, změna sklonu pánve, břišní lis, rotace páteře
Inervace nervi intercostales (8.–11.), nervus subcostalis, nervus iliohypogastricus, nervus ilioinguinalis
Začátek thorakolumbální fascie, crista iliaca, ligamentum inguinale
Úpon

linea alba, tři poslední žebra,

dolní okraj – srůst s aponeurosou musculus transversus abdominis za vzniku falx inguinalis


Začátek:

  • thorakolumbální fascie;
  • crista iliaca;
  • ligamentum inguinale.

Úpon:

Inervace:

Funkce:

  • ohýbá páteř;
  • mění sklon pánve;
  • účastní se na břišním lisu;
  • rotuje páteř.

Útvary na musculus obliquus externus abdominis:

  • aponeurosis musculi obliqui interni: šlacha, ve kterou sval dopředu přechází.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.