Trigonum sternocostale

From WikiSkripta

Trigonum sternocostale
Morgagni
Bránice
Bránice
Ohraničení mediálně pars sternalis diaphragmatis
Ohraničení laterálně pars costalis diaphragmatis
Navazuje na břišní dutinu
Obsah místo prostupu bráničních hernií, ventrálně vasa epigastrica superiora

Trigonum sternocostale (Larreyova štěrbina/fissura) je štěrbina mezi pars costalis diaphragmatis a pars sternalis diaphragmatis. Ventrálně probíhá vasa epigastrica superiora.

V této oblasti může docházet k prostupu bráničních kýl. V takovém případě se jedná o tzv. Morgagniho hernii.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

PAULSEN, Friedrich, Jens WASCHKE a Tobias BÖCKERS. Sobotta Anatomy Textbook : English Edition with Latin Nomenclature. - vydání. Urban & Fischer/Elsevier, 2018. 824 s. ISBN 9780702067600.