Paronův prostor

From WikiSkripta

Paronův prostor

Paronův prostor je mezi m. pronator quadratus a úponovými šlachami m. flexor digitorum profundus. Distálně pak přechází do canalis carpi. Celý prostor je vyplněn řidkým vazivem a kvůli tomu zde dochází k rychlému šíření zánětů.


Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Play.pngParonův prostor – Youtube®

Zdroj[edit | edit source]

  • HOLEK, Martin. Anatomie končetin pro zimní pitevnu [elektronický zdroj] :  (neprodejná skripta pro studenty prvního ročníku 3. LF UK). 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova, 3. Lékařská fakulta, 2009. ISBN 978-80-254-3223-5.