Hiatus adductorius

From WikiSkripta

Hiatus adductorius
adduktory kyčelního kloubu
adduktory kyčelního kloubu
Navazuje na canalis adductorius (Hunterův kanál)
Obsah a. et v. poplitea (z a. femoralis a v. femoralis)

Hiatus adductorius je zakončením canalis adductorius ('Hunterův kanál'). Tvoří ho dvě raménka musculus adductor magnus, můžeme také říci, že canalis adductorius tento sval proráží.

Topograficky se zde nachází a. et v. poplitea (vzniklé z a. et v. femoralis).


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 5., Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, 2002. 119 s. ISBN 80-7262-179-3.