Canalis femoralis

From WikiSkripta


Canalis femoralis
schéma femorálního kanálu
schéma femorálního kanálu
Ohraničení mediálně lig. lacunare
Ohraničení laterálně v. femoralis
Navazuje na anulus femoralis
Přechází v hiatus saphenus
Obsah nodus lymphoideus inguinalis profundus


Canalis femoralis je mediální částí lacuna vasorum. Kanál vede od anulus femoralis do hiatus saphenus a je mediálně ohraničen pomocí ligamentum lacunare (Gimbernati) a laterálně venou femoralis.

Nachází se zde:[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 5., Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, 2002. 119 s. ISBN 80-7262-179-3.