Útvary před mediálním kotníkem

From WikiSkripta


Útvary pŕed medálním kotníkem
Mediální kotník
Mediální kotník
Ohraničení dorzálně malleolus medialis
Ohraničení ventrálně retinaculum musculorum extensorum superius et inferius
Obsah v. saphena magna, n. saphenus, šlacha m. tibialis anterior
pomůcka SAMANTA

Prostor před mediálním kotníkem ohraničují retinaculum musculorum extensorum superius et inferius (ventrálně) a malleolus medialis (dorzálně).
Povrchově přes obě retinakula zde probíhá v. saphena magna a n. saphenus, v hloubce pod retinakuly šlacha m. tibialis anterior.

Pro snadné zapamatování se používá mnemotechnická pomůcka SAMANTA – vena SAphena Magna, Nervus saphenus, šlacha musculus Tibialis Anterior.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.
  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2011. 552 s. sv. 1. ISBN 978-8-247-3817-8.