Foramen humerotricipitale

From WikiSkripta

Foramen humerotricipitale
Topografie for. omotricipitale a for. humerotricipitale pravostranně (pohled zezadu)
Topografie for. omotricipitale a for. humerotricipitale pravostranně (pohled zezadu)
Ohraničení mediálně m. triceps brachii
Ohraničení laterálně humerus
Ohraničení kraniálně m. teres minor
Ohraničení kaudálně m. teres major
Obsah a. et v. circumflexa humeri post., n. axillaris

Foramen humerotricipitale neboli foramen quadrilaterum je čtyřúhelníkový otvor komunikující s axilou.

Ohraničení:

Obsah:


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

  • HOLEK, Martin. Topografie horní a dolní končetiny : Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů [online]. Portál 3. lékařské fakulty UK [online], ©2010. Poslední revize 23.11.2011, [cit. 26.11.2011]. ISSN 1804-3143. <http://portal.lf3.cuni.cz/clanky.php?aid=49>.

Zdroj[edit | edit source]