Sulcus bicipitalis lateralis

From WikiSkripta


sulcus bicipitalis lateralis
Průřez paže
Průřez paže
Ohraničení dorzálně zadní skupina svalů paže
Ohraničení ventrálně přední skupina svalů paže
Obsah v. cephalica

Je to měkký žlábek na laterální straně paže, který odděluje svaly přední a zadní skupiny regio brachialis. Je podmíněn vtažením fascia brachii do hloubky mezisvalovým septem – septum intermusculare brachii laterale. Spolu se sulcus bicipitalis medialis, dvěma septy a humerem vymezuje dva osteofaciální prostory– regio brachii anterior a regio brachii posterior. Prochází tudy vena cephalica.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.