Trigonum vesicae

From WikiSkripta

Trigonum vesicae
Ohraničení dorzálně ostia ureterum (ostium ureteris dextrum et sinistrum)
Ohraničení ventrálně ostia urethrae internum

Trigonum vesicae je trojúhelníkové pole močového měchýře. Je vymezeno třemi body. Vzadu to jsou ústí močovodů - ostia ureterum, vpředu vstup do močové trubice - ostium urethrae internum. Vyznačuje se hladkým povrchem, tzn. chybí zde řasy.

Další struktury[edit | edit source]

  • plica interureterica je řasa sliznice spojující ostia ureterum podložená svalovinou. Za ní je sliznice měchýře vkleslá, čímž vzniká fossa retrotrigonalis.
  • uvula vesicae se nachází při zadním okraji ostium urethrae internum. Je to sliznice vyvýšená pomocí cévnatého vaziva. U ženy není příliš nápadná. U muže ji nalezneme v místě středního laloku prostaty, který při zbytnění přehrne sliznici uvuly přes ostium urethrae internum, a tím brání normálnímu odtoku moči.
  • Bellovy snopce jsou svalové proužky po stranách vyzdvihující řasy sliznice.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš. Základy anatomie : Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém. 3. - vydání. Galén, 2005. 163 s. ISBN 9788024609898.