Močovod

Z WikiSkript

Močovody

Močovod (Ureter) je ľahko sploštená trubica, dlhá 25–30 cm, s priemerom 4–7 mm, ktorá vedie moč z obličkovej panvičky do močového mechúra.

Rozoznávame na ňom tri úseky:

 1. Pars abdominalis – od východu z panvičky, až po miesto skríženia s vasa iliaca, linea terminalis.
 2. Pars pelvica – od úseku kríženia až po vchod do močového mechúra.
 3. Pars intramuralis – úsek v stene močového mechúra.

Nachádzame na ňom zúženia :

 • v mieste výstupu z o. panvičky;
 • v mieste, kde močovod prebieha okolo linea terminalis a vasa iliaca (vasa iliaca pod ureterom);
 • v pars intramuralis.

Zúženia (pred ktorými sú vždy mierne rozšírenia) sú klinicky dôležité ako miesta, kde sa môžu zachytávať obličkové kamene.

Syntopia[upravit | editovat zdroj]

Ureter zostupuje v retroperitoneálnom priestore dole, po fascii m. psoas major, ktorý kríži (sval je orientovaný laterokaudálne, zatiaľ čo ureter prebieha vertikálne). Ďalej podbieha vasa testicularis/ovarica, prechádza popred n. genitofemoralis, laterálne od vasa iliaca communis, mediálne od vasa iliaca externa, podbieha ductus deferens u muža a a. uterina u ženy.

Stavba[upravit | editovat zdroj]

Ureter – histologický preparát
 1. Sliznica – zložená v riasy, krytá prechodným epitelom, pod ktorým je riedke väzivo.
 2. Tunica muscularis – hladká svalovina, zvonku cirkulárna, vnútri longitudinálna (v panvovom úseku ďalšia longitudinálna vrstva na povrchu). Pred vstupom do močového mechúra sa nachádza zosilnená slučka – uretrová pošva – zabezpečuje, aby sa moč nevracal naspäť.
 3. Tunica adventitia – na povrchu ureteru, tvorená riedkym kolagénnym väzivom, pod ktorým prebiehajú cievy.

Funkcia uretru[upravit | editovat zdroj]

Funkciou močovodu je posúvať moč do močového mechúra. To sa však nedeje kontinuálne, ale pomocou močových vretienok. Je to dávka moču posúvaná peristaltickými pohybmi močovodu do močového mechúra asi 1–5× za minútu. Ústie uretra do močového mechúra je štrbinovité, a pôsobením svalov uzavreté, a preto sa otvára iba pri príchode močového vretienka.

Zásobenie[upravit | editovat zdroj]

 • Tepny – Močovod je zásobovaný rr. ureterici prichádzajúcimi z aa. renales, aa. ductus deferentes a aa. testiculares/a. uterina a a. ovarica.
 • Žily – zodpovedajú artériám.
 • Lymfa – z časti medzi renes a a. testicularis/ovarica idú spolu s cievami obličky do nodi lymphatici lumbales, zo spodnej abdominálnej časti vedú do nn. ll. iliaci communis a z pars pelvis vedú do n. l. iliaci interni.
 • Nervysympatické, parasympatické a senzitívne, vytvárajú plexus uretericus. Jeho vlákna prichádzajú z plexus renalis, plexus aorticus abdominalis a senzitívne vlákna vedú cestou nn. splanchnici lumbales do miechy, konkrétne do posledných troch hrudných a prvého lumbálneho segmentu.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 2. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 80-247-0143-X.