Arteria iliaca communis

From WikiSkripta
arteria iliaca communis
společná kyčelní tepna
Rozvětvení břišní aorty a větvení a. iliaca communis dextra
Rozvětvení břišní aorty a větvení a. iliaca communis dextra
TA A12.2.14.001
Odstupuje z aorta abdominalis
Větve a. iliaca externa, a. iliaca interna
Konečné větve a. sacralis mediana

A. iliaca communis vzniká rozestupem břišní aorty v úrovni obratle L4. Rozestupující vidlice má úhel 60–70° u mužů a 70–80° u žen a nazývá se bifurcatio aortae. A. iliaca communis dextra et sinistra poté sestupuje po vnitřním okraji m. psoas major.

Rozvětvení břišní aorty na dvě větve: A. iliaca com. dx. et sin.

Oblast zásobení[edit | edit source]

A. iliaca communis vysílá jen drobné větve do m. psoas major, k mízním uzlinám a k ureteru.

Průběh a větvení[edit | edit source]

A. iliaca communis dextra přechází kolmo přes levou v. iliaca communis a hned poté pokračuje před pravostrannou v. iliaca communis. Obě aa. iliacae communes se dělí v oblasti křížokyčelního kloubu na:

Aa. iliacae mají těsný vztah k ureterům. Vzhledem k tomu, že jsou aa. iliacae posunuty mírně doleva, kříží pravý ureter a. iliaca communis a levý již přebíhá přes a. iliaca externa.

Z místa dělení kaudálně pokračuje a. sacralis mediana, která podbíhá v. iliaca communis sinistra, dále běží podél os sacrum před kostrč a končí jako glomus coccygeum − klubíčko arteriovenosních anastomos před hrotem kostrče.

A. sacralis mediana vysílá:

  • a. lumbalis ima − párová větévka kopírující průběh aa. lumbales;
  • rr. sacrales laterales.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 3. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2004. 673 s. sv. 3. ISBN 80-247-1132-X.