Arteria iliaca externa

From WikiSkripta

arteria iliaca externa
vnější tepna kyčelní
Bifurkace a. iliaca communis.
Bifurkace a. iliaca communis.
TA A12.2.00.001
Odstupuje z a. iliaca communis
Větve a. epigastrica inf., a. circumflexa ilium prof., a. cremasterica / a. ligamenti teres uteri

A. iliaca externa vzniká dělením a. iliaca communis v místě křížokyčelního skloubení. Pod peritoneem probíhá do lacuna vasorum po vnitřní straně m. psoas major. Odtud pokračuje jako a. femoralis. Vena iliaca externa jde po vnitřní straně tepny.

Oblast zásobení[edit | edit source]

A. iliaca externa a její větve zásobují části předních a postranních svalů břišní stěny, část stěny velké pánve, u muže část obalů varlete, u ženy lig. teres uteri, dále pak obě dolní končetiny.

Větve[edit | edit source]

A. epigastrica inferior[edit | edit source]

Od a. iliaca externa odstupuje za ligamentum inguinale, pokračuje mezi peritoneem a lig. interfoveolare kraniálně k zadní ploše m. rectus abdominis pod zadní list jeho pochvy. Zde vytváří řasu zdvihnutím peritoneaplica umbilicalis lateralis. Anastomosuje s a. epigastrica superior.

Odstupující větev:

  • r. pubicus − míří mediokaudálně k os pubis a vysílá:
    • r. obturatorius − spojka a. obturatoria a r. pubicus, která může být poraněna při operaci femorální kýly, krvácení je často nedetekováno, bývá však fatální, a proto je toto spojení označováno jako corona mortis.

Jestliže chybí proximální úsek a. obturatoria, tepnu nahrazuje r. pubicus z a. epigastrica inferior, který se poté nazývá a. obturatoria accessoria.

A. cremasterica / a. ligamenti teretis uteri[edit | edit source]

A. cremasterica je větev u muže jdoucí do m. cremaster podél funiculus spermaticus.

A. ligamenti teretis uteri běží u ženy podél lig. teres uteri až do labium majus.

A. circumflexa ilium profunda[edit | edit source]

Tato větev pokračuje zevně podél lig. inguinale a hřebene kyčelního. Anastomosuje s a. iliolumbalis − větev a. iliaca interna. Zásobuje svaly břišní stěny a m. iliacus.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 3. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2004. 673 s. sv. 3. ISBN 80-247-1132-X.