Arteria iliaca interna

Z WikiSkript

arteria iliaca interna
vnitřní tepna kyčelní
Bifurkace a. iliaca communis.
Bifurkace a. iliaca communis.
TA A12.2.00.001
Odstupuje z a. iliaca communis
Větve parietální: a. iliolumbalis, aa. sacrales lat., a. glutea sup., a. glutea inf., a. obturatoria; viscerální: a. umbilicalis, a. vesicalis inf., a. ductus deferentis / a. uterina, a. rectalis med., a. pudenda int.

Vzniká rozdelením a. iliaca communis na a. iliaca interna a externa. Za peritoneom zostupuje do malej panvy pred sacroiliakálnym skĺbením a vetví sa pred plexus sacralis

Vetvenie a. iliaca communis

Vetvenie[upravit | editovat zdroj]

Parietálne vetvy[upravit | editovat zdroj]

 • a. iliolumbalis – pod musculus psoas major sa delí na r. lumbalis, ktorý vysiela r. spinalis do L5-S1 a r. iliacus
 • aa. sacrales laterales – zostupujú pozdĺž foramina sacralia anteriora, kde vysielajú rr. spinales a foramina sacralia posteriora, kde vysielajú vetvy do svalstva
 • a. glutea superior – cez foramen suprapiriforme do regio glutea, anastomozuje s a. glutea inferior
 • a. glutea inferior – cez foramen infrapiriforme do regio glutea, kde zásobuje hlavne musculus gluteus maximus, vysiela a. comitans nervi ischiadici
 • a. obturatoria – po bočnej stene malej panvy, rovnobežne s linea terminalis a do canalis obturatorius k adduktorom stehna. Vetví sa na:
  • r. anterior, r. posterior – svaly
  • r. acetabularis – ligamentum capitis femoris až do hlavice femuru
  • r. pubicus – spojka a. obturatoria a a. epigastrica inferior – môže byť poranená pri operácií femorálnej hernie, označuje sa corona mortis; niekedy chýba horný úsek a. obturatoria a je nahradený r. pubicus, ktorý postupuje až do canalis obturatorius

Viscerálne vetvy[upravit | editovat zdroj]

 • a. umbilicalis – u fétu mohutná – ventrálne pozdĺž linea terminalis okolo močového mechúra k prednej stene brucha a potom šikmo nahor ku pupku - po pôrode časť na brušnej stene obliteruje a vzniká ligamentum umbilicale mediale; rozoznávame
  • pars patens – proximálny priechodný úsek s vetvami aa. vesicales superiores
  • pars occlusa – obliterovaný úsek
 • a. vesicalis inferior – ku spodine močového mechúra, zásobuje aj vesicula seminalis u muža a vaginálnu klenbu u ženy
 • a. ductus deferentis / a. uterina
  • a. ductus deferentis (♂) – niekedy vzniká samostatne a niekedy spolu s a. vesicalis inferior, vetví sa na dve vetvy jedna ide s ductus deferens až na vesicula seminalis a druhá do scrota + rr. ureterici – drobné vetvičky pre močovod
  • a. uterina (♀) – zostupuje po stene malej panvy, potom zahýba do spodiny ligamentum latum uteri, kde križuje ureter a pristupuje ku cervix uteri, následne postupuje kraniálne pozdĺž hrany uteru a vydáva vetvy
   • r. ovaricus – v ligamentum ovarii proprium do vaječníku a anastomózy s a. ovarica
   • r. tubarius – tiež anastomozuje s a. ovarica
 • a. rectalis media – anastomozuje s vetvami a. rectalis superior a a. rectalis inferior
 • a. pudenda interna – z foramen infrapiriforme vystúpi spolu s n. pudendus, obtočí spina ischiadica a vstúpi do Alcockovho kanálu a následne pokračuje po perineu. Zásobuje diaphragma pelvis, rectum, diaphragma urogenitale, svaly a kožu hrádze, zadný úsek skrota muža a pyskov ženy, penis, alebo clitoris. Okrem svalových vetví do diaphragma pelvis vysiela:
Schéma a. pudenda interna
Zásobenie a. pudenda interna
 • a. rectalis inferior – vo fossa ischiorectalis naprieč k pars analis recti
 • a. perinealis – pre diaphragma urogenitale a povrchové svaly hrádze, vetvy: rr. scrotales posteriores / rr. labiales posteriores
 • a. urethralis – u muža, do corpus spongiosum penis pozdĺž uretry
 • a. bulbi penis – u muža, pre bulbus penis, diaphragma urogenitale a glandula bulbourethralis
 • a. bulbi vestibuli – u ženy, zásobenie bulbus vestibuli
 • a. dorsalis penis () / a. dorsalis clitoridis (♀)
 • a. profunda penis () / a. profunda clitoridis (♀) – pre corpus cavernosum penis, či corpus cavernosum clitoridis

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie III. 2.. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. 673 s. sv. 3. ISBN 80-247-1132-X.