Aorta thoracica

From WikiSkripta

aorta thoracica
hrudní aorta
Arcus aortae pokračující v sestupnou aortu.
Arcus aortae pokračující v sestupnou aortu.
TA A12.2.02.001
Pokračuje z arcus aortae
Větve parietální: a. phrenica sup., aa. intercostales post., viscerální: rr. bronchiales, rr. oesophagei, rr. pericardiaci, rr. mediastinales


Aorta thoracica je hrudní část sestupné aorty. Navazuje na arcus aortae ve výšce Th3−Th4 a dále běží nejdříve při levém boku obratlů, postupně se dostává před ně a pokračuje kaudálně. Po průchodu hiatus aorticus bránice v úrovni Th12 pokračuje jako aorta abdominalis. Před aortou leží spolu s jícnem, který je od ní mírně vpravo, dále kraniálně radix pulmonis sinistri a kaudálně srdce. Mezi aortou a jícnem probíhá ductus thoracicus. Ze stran obklopuje aortu mediastinální pleura, přes kterou se aorta otiskuje do levé plíce. Zadní mediastinální pleurou prochází arteriae intercostales dorsales dextrae et sinistrae. Zásobuje svaly zadních tří čtvrtin 3.−11. mezižebří, přední úsek břišních svalů, část bránice, kůži na bocích a zadní straně hrudníku, plíce, orgány mediastina, páteřní kanál, míchu a míšní obaly.

Aorta thoracica má stejně jako aorta abdominalis větve pro okolní stěny a orgány.

Podle toho se rozeznávají:

 • parietální (nástěnné) větve;
 • viscerální (orgánové) větve.

Parietální větve hrudní aorty jsou párové. Mezi nástěnné větve patří:

 • arteria phrenica superior;
  • arteria phrenica superior vystupuje nad hiatus aorticus bránice a zásobuje její přilehlý úsek;
 • arteriae intercostales posteriores.
  • Devět párů arteriae intercostales posteriores pro 3.−11. mezižebří postupně vychází z aorty zezadu a prochází zadní mediastinální pleurou. Jdou za žilami a nervy podél páteře do mezižebří a pak dále mezi musculi intercostales interni et intimi, v sulcus costae jdou spolu s žilami (kraniálně od arterie) a nervy (kaudálně od arterie). V předním úseku mezižebří pak anastomozují s rami intercostales anteriores z arteria thoracica interna. Za svého průběhu vypouští aa. intercostales posteriores tyto větve:
 • r. dorsalis;
 • r. collateralis;
 • r. cutaneus lateralis;
 • rr. mammarii laterales.

Viscerální větve jsou nepárové a odstupují z přední strany aorty. Patří mezi ně:

 • rr. bronchiales – jsou 2−3 tepny vycházející nad sebou z aorty ve výši bifurkace trachey (Th4−5). Zpravidla jdou dvě vlevo a jedna vpravo, přidávají se k bronchům a větví se do plic;
 • rr. oesophagei;
 • rr. pericardiaci;
 • rr. mediastinales.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 1. vydání. Praha : Grada, 1997. 672 s. ISBN 80-7169-140-2.
 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie II. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 488 s. ISBN 80-247-0143-X.
 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie I. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 516 s. ISBN 978-80-7169-970-5.