Fossa pterygopalatina

From WikiSkripta

Fossa pterygopalatina
Ohraničení mediálně lamina perpendicularis ossis palatini
Ohraničení laterálně spojená s fossa infratemporalis přes incisura pterygomaxillaris
Ohraničení dorzálně processus pterygoideus
Ohraničení ventrálně maxilla
Ohraničení kraniálně tělo kosti klínové při odstupu velkých křídel
Navazuje na fossa infratemporalis
Obsah větve a. maxilaris, plexus pterygoideus, ganglion pterygopalatinum

Fossa pterygopalatina je topograficky významné místo mezi horní čelistí (maxilla) a processus pterygoideus. Je mediálním pokračováním infratemporální jámy a komunikuje s ní štěrbinou zvanou fissura pterygomaxillaris. Má tvar štíhlé pyramidy, stojící na špičce.

Schéma fossa pterygopalatina

a – processus pterygoideus; b – facies maxillaris alae majoris o. sphenoidalis; c – lamina perpendicularis o. palatini; d – facies infratemporalis maxillae; e – canalis pterygoideus; f – canalis palatinovaginalis; g – foramen rotundum; h – fissura orbitalis inferior; i – foramen sphenopalatinum; j – foramina alveolaria; k – canalis palatinus major; 1 – n. maxillaris; 2 – ganglion pterygopalatinum; 3 – ramus pharyngeus; 4 – n. petrosus major; 5 – n. petrosus profundus; 6 – n. zygomaticus; 7 – n. infraorbitalis; 8 – nn. alveolares sup. post.; 9 – nn. palatini minores; 10 – n. palatinus major; 11– nn. nasales posteriores; 12– a. maxillaris; 13– a. palatina descendes; 14– vasa infraorbitalia; 15– vasa sphenopalatina; 16– vasa canalis pterygoidei; 17– vasa palatina majora; 18– vasa palatina minora; 19– plexus pterygoideus

Ohraničení[edit | edit source]

Přední stěnu tvoří maxilla – zadní infratemporální plocha. Zadní stěna je tvořena processus pterygoideus – ventrální okraj. Mediálně se nachází lamina perpendicularis ossis palatini. Laterálně je neuzavřená, je spojena s fossa infratemporalis a stropem je tělo kosti klínové při odstupu velkých křídel.

Průchody[edit | edit source]

Foramen sphenopalatinum
Pomocí dochází ke komunikaci s nosní dutinou. Prochází tudy a. et v. sphenopalatina spolu s rami nasales.

Fissura orbitalis inferior
Pro komunikaci s očnicí. Najdeme zde n. zygomaticus, n. et a. infraorbitalis, dále pak v. ophtalmica inferior a m. orbitalis.

Canalis palatinus major
Pro komunikaci s patrem. Zde prochází n. palatinus major a a. et v. palatina major.

Foramen rotundum
Slouží ke komunikaci s mozkouvnou. Prochází jím n. maxillaris.

Canalis pterygoideus (Vidii)
Pro komunikaci s patrem. Nalezneme zde n. canalis pterygoidei a a. et v. canalis pterygoidei.

Cannales palatini minores
Také slouží ke komunikaci s patrem. V kanálech najdeme nn. palatini minores, aa. et vv. palatinae minores.

Fissura pterygomaxillaris
Ta je pro komunikace s fossa infratemporalis. Nachází se zde a. maxilaris a přítoky plexus pterygoideus.

Obsah[edit | edit source]

Obsahem jsou konečné větve a. maxilarisa. sphenopalatina, a. palatina descendens a a. canalis pterygoidei. Dále hluboká část plexus pterygoideus a ganglion pterygopalatinum. Větví se zde n. maxillaris na n. infraorbitalis, n. zygomaticus a nn. pterygopalatini.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie I. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 516 s. s. 201. ISBN 978-80-7169-970-5.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. s. 21. ISBN 978-80-7262-179-8.