Arteria maxillaris

From WikiSkripta

arteria maxillaris
čelistní tepna
TA A12.2.05.053
Odstupuje z a. carotis ext.
Větve pars mandibularis: a. auricularis prof., a. tympanica ant., a. meningea med., a. alveolaris inf.; pars pterygoidea: a. masseterica, a. buccalis, aa. temporales prof., rr. pterygoidei; pars pterygopalatina: a. alveolaris sup. post., a. infraorbitalis, a. palatina desc., a. sphenopalatina

Arteria maxillaris (čelistní tepna), vystupuje z arteria carotis externa a její průběh se dělí na tři části:

 • pars mandibularis;
 • pars pterygoidea;
 • pars pterygopalatina.

Větvení[edit | edit source]

Pars mandibularis[edit | edit source]

Z pars mandibularis odstupují následující větve:

 • a. auricularis profunda;
 • a. tympanica anterior;
 • a. meningea media;
 • a. alveolaris inferior − vstupuje do foramen mandibulae, jde v canalis mandibulae a vystupuje ve foramen mentale, dělí se na ramus mylohyoideu, rr. dentales a r. mentale.
Konečný úsek a. carotis externa a navazující a. maxillaris

Pars pterygoidea[edit | edit source]

Z ní vycházejí svalové větve:

 • a. masseterica;
 • a. buccalis;
 • aa. temporales profundae;
 • rr. pterygoidei.

Pars pterygopalatina[edit | edit source]

 • a. alveolaris superior posterior;
 • a. infraorbitalis – jde z fossa pterygopalatina skrz fissura orbitalis inferior dále do canalis infraorbitalis a foramen infraorbitale, vycházejí z ní aa. alveolares superiores anteriores;
 • a. palatina descendens;
 • a. sphenopalatina.
 • a. canalis pterygoidei

Oblast zásobení[edit | edit source]

Arteria maxillaris zásobuje krví dolní čelist a její svaly, žvýkací svaly, část horní čelisti a její zuby, část středoušní dutiny, m. buccinator, část stěny nosohltanu, tvář při foramen infraorbitale, tvrdé i měkké patro, část Eustachovy trubice.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír, et al. Anatomie III. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s. r. o, 2004. 673 s. ISBN 80-247-1132-X.