Arteria meningea media

Z WikiSkript

arteria meningea media
střední tepna plenová
Odstup a. meningeae mediae z a. maxillaris
Odstup a. meningeae mediae z a. maxillaris
TA A12.2.05.061
Odstupuje z a. maxillaris (pars mandibularis)
Větve a. tympanica superior
A. meningea media

A. meningea media je větev z a. maxillaris, odstupuje v její pars mandibularis.

Arterie odstupuje z kmene směrem vzhůru, v praxi je snadno identifikovatelná díky očku, které kolem ní vytváří dvě raménka n. auriculotemporalis. Dále tepna prostupuje přes foramen spinosum do střední jámy lebeční.

Větve[upravit | editovat zdroj]

Ve střední jámě lebeční se arterie dělí na r. frontalis a r. parietalis, které společně zásobují duru mater. Z arterie odstupuje i a. tympanica superior, která směřuje do středoušní dutiny.

Epidurální hematom[upravit | editovat zdroj]

Krvácení z a. meningeae mediae je příčinou vzniku epidurálního hematomu. K poškození tepny může dojít při úrazech hlavy, především pokud se jedná o náraz či úder v oblasti spánků. Krev vytéká do epidurálního prostoru, tedy do uměle vytvořeného prostoru mezi tvrdou mozkovou plenou a lebeční kostí, vznikající hematom postupně začne utlačovat mozek.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • PETROVICKÝ, Pavel. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. 1. vyd. Martin: Osveta, 2001, s. 410-411. ISBN 80-8063-046-1.
  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2004, s. 87. ISBN 80-247-1132-X.