Anulus tendineus communis

From WikiSkripta


Anulus tendineus communis
Obsah n. opticus, a. ophthalmica, n. oculomotorius (obě větve), n. abducens, n. nasocilialis

Anulus tendineus communis (Zinni) je kruhovitá společná šlacha okohybných svalů umístěná ve vrcholu orbity a obkružující canalis opticus a částečně fissura orbitalis superior. Začínají zde všechny očnicové okohybné svaly s výjimkou m. obliquus inferior. Nad m. rectus superior od ní začína ještě m. levator palpebrae superioris.

Obsah[edit | edit source]

Skrze anulus tendineus communis procházejí n. opticus, a. ophthalmica, obě větve n. oculomotorius, n. abducens a n. nasociliaris.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • RADOMÍR, Čihák. Anatomie 3 : Třetí, upravené a doplněné vydání. - vydání. Grada Publishing, a.s., 2016. 832 s. s. 680. ISBN 9788024756363.