Canalis pudendalis

From WikiSkripta

canalis pudendalis
Alcockův kanál
Canalis pudendalis na laterální stěně fossa ischioanalis
Canalis pudendalis na laterální stěně fossa ischioanalis
Ohraničení mediálně fascie m. obturatorius internus
Ohraničení laterálně fascie a samotný m. obturatorius internus
Obsah vasa pudenda, nervus pudendus

Canalis pudendalis (Alcocki – Alcockův kanál) je topografický prostor pánve, který je zavzat v laterální stěně fossa ischioanalis do fascia obturatoria. Probíhá na mediální stěně m. obturatorius internus.

Obsah[edit | edit source]

  • vasa pudenda interna;
  • n. pudendus.

Z tohoto nervově-cévního svazku odbíhají vasa rectalia inf., nn. rectales inf., n. a vasa perinealis, které dosahují až k anu.

V canalis pudendalis může snadno dojít ke znecitlivění perinea a zevního genitálu při zašívání epiziotomie nebo ruptury perinea.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vydání. Praha : Grada, 2011. 552 s. ISBN 978-80-247-3817-8.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.