Trigonum scalenovertebrale

From WikiSkripta

Trigonum scalenovertebrale
Trigonum scalenovertebrale
Trigonum scalenovertebrale
Ohraničení mediálně m. longus colli
Ohraničení laterálně m. scalenus anterior
Ohraničení ventrálně m. sternocleidomastoideus
Ohraničení kaudálně cupula pleurae
Obsah v. subclavia, a. subclavia, ductus thoracicus, n. vagus, n. phrenicus, truncus sympathicus, ganglion stellatum

Trigonum scalenovertebrale je topografický útvar v oblasti krku ze skupiny regio cervicalis lateralis.

Ohraničení[edit | edit source]

Obsah[edit | edit source]

 • v. subclavia - spojení s v. jugularis interna
 • a. subclavia - vydává zde většinu ze svých větví
 • ductus thoracicus - jeho konečný úsek, který se stáčí zezadu dopředu a ústí zde do angulus venosus sinister (vlevo)
 • angulus venosus sinister, dexter
 • truncus brachiocephalicus - na pravé straně
 • ductus lymphaticus dexter
 • n. vagus - jde ve žlábku mezi a. carotis communis a v. jugularis interna a později se klade mezi a. a v. subclavia
 • n. phrenicus - laterálně od n. vagus
 • truncus sympathicus - uložen nejhlouběji a nejmediálněji, zavzat do lamina profunda fasciae cervicalis
 • ganglion stellatum - uloženo před a. vertebralis a nad prvním žebrem


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.