Krční sympatikus

Z WikiSkript

Krční sympatikus je visceromotorický systém začínající v CNS. Pars sympatica má svá jádra v CNS, která tvoří nucleus intermediolateralis postranních sloupců míchy. Pregangliová vlákna vycházejí z míchy spolu s vlákny předních kořenů míšních, od míšních nervů se oddělují jako rr. communicantes albi. Dále vstupují do ganglii trunci sympathici a tam jsou přepojena na postgangliové neurony.

Krční ganglia[upravit | editovat zdroj]

Schéma krčních ganglií

V krční části jsou 3 ganglia: ggl. cervicale superius, medium et inferius. Ganglion cervicale inferius zpravidla splývá s 1. hrudním ggl. ve společné ggl. cervicothoracicum (ggl. stellatum).

Ganglion cervicale superius[upravit | editovat zdroj]

Je uloženo před příčnými výběžky C2–C4. Pregangliová vlákna přicházejí cestou truncus sympathicus z rozhraní krční a hrudní míchy. Ganglion vysílá postgangliová vlákna (rr. communicantes grisei) do 4 krčních nervů:

 • N. jugularis – větev do ggl. inferius nervi glossopharyngei a do ggl. superius n. vagi, sympatická vlákna jdou dále s větvením n. IX a n. X.
 • N. caroticus internus – k a. carotis interna a na ní vytváří plexus caroticus internus, z něho pak odstupují další pleteně podél větví a. carotis interna v lebce nervy:
  • nn. caroticotympanici;
  • n. petrosus profundus.
 • Nn. carotici externi – vytvářejí periarteriální pleteň na a. carotis externa. Pleteň pokračuje po všech větvích arterie (plexus facialis, plexus lingualis, plexus temporalis superficialis, plexus maxillaris, atd.). Z pleteně odstupují samostatné sympatické větve: radix sympathica ggl. otici a radix sympathica ggl. submandibulares.

Ganglion cervicale medium[upravit | editovat zdroj]

Je ve výši příčného výběžku C5, zpravidla v úrovni, kde se truncus sympathicus kříží s a. thyroidea inf. Pregangliová vlákna jdou do ggl. cestou truncus sympathicus z rozhraní krční a hrudní míchy. Ganglion vysílá postgangliová vlákna:

 • rr. communicantes grisei do nervů C4 a C5;
 • větévky do plexus thyroideus inferior pro štítnou žlázu a příštítná tělíska;
 • n. cardiacus cervicalis medius – sestupuje za a. carotis communis a dále před a. subclavia do plexus cardiacus.

Ganglion stellatum[upravit | editovat zdroj]

Ganglion stellatum

Je uloženo před příčným výběžkem C7, za odstupem a. vertebralis z a. subclavia. Pregangliová vlákna procházejí z nervů C8 a Th1–Th3. Postgangliová vlákna jdou jako rr. communicantes grisei do míšních nervů C7, C8 a Th1–Th3, jednak jako:

 • větve do plexus subclavius – vytvářejí periarteriální pleteň, které dále přechází na všechny navazující tepny horní končetiny;
 • n. vertebralis – jde dopředu k a. vertebralis, kde vytváří plexus vertebralis;
 • n. cardiacus cervicalis inferior – sestupuje za a. subclavia do plexus cardiacus.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • MRÁZKOVÁ, Olga a Milan DOSKOČIL. Klinická anatomie pro stomatology. 2. vydání. Praha : Triton, 2001. 0 s. ISBN 8072541722.
 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s. r. o, 2004. 673 s. sv. 3. ISBN 80-247-1132-X.