Medulla spinalis

Z WikiSkript

(přesměrováno z Mícha)

Páteřní mícha, která je ústředím jednoduchých reflexů, probíhá páteřním kanálem ve výši C1–L2 a je obalena míšními obaly (dura mater spinalis, arachnoidea a pia mater spinalis). Plní reflexní a převodní funkce. Vystupují z ní míšní nervy. Míšní nerv vzniká spojením předního a zadního míšního kořene. Mícha obsahuje smíšená vlákna (motorická a senzitivní) a vegetativní vlákna.

Ve výšce C2–T2 je zhrubnutí – intumescentia cervicalis a ve výšce T12–L1 intumescentia lumbosacralis.

 • Délka 40–50 cm
 • Hmotnost 30–50 g

Cauda equina (koňský chvost)[upravit | editovat zdroj]

Svazek nervů pokračující po konci míchy. Tvořen bílou a šedou hmotou.

Kaudálně se mícha kuželovitě zužuje do conus medullaris, jehož hrot sahá do L1–L2.

Bílá hmota[upravit | editovat zdroj]

Řez míchou – oblasti
Řez míchou – dráhy bílé hmoty
Míšní dráhy
 • Funiculus lateralis, anterior a posterior – provazce, v nichž vedou nervová vlákna směrem nahoru a dolů.
 • Fissura mediana anterior – přední zářez mezi předními rohy.
 • Sulcus medianus posterior (zadní zářez).
 • Sulcus anterolateralis – vystupují z něj vlákna předních kořenů míšních.
 • Sulcus posterolateralis – výstup vláken zadních kořenů míšních.

Na zadním kořenu míšním se nachází uzlina ganglion spinale (obaluje těla senzitivních neuronů).

Šedá hmota[upravit | editovat zdroj]

Uspořádána do tvaru H, tvořená nakupením neuronů, vytváří přední a zadní rohy míšní. Postranní rohy míšní vytváří sloupce columnae anteriores, laterales a posteriores (přední obsahují motoneurony, postranní vegetativní neurony, zadní spojovací neurony). Středem vede míšní kanálek – canalis centralis.

Míšní segmenty[upravit | editovat zdroj]

Mícha je rozdělena na míšní segmenty. Míšní segment je úsek míchy, z kterého se sbíhá 1 pár míšních nervů (celkem 31 párů míšních nervů – 8 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových, 1 kostrční).

Míšní kořeny[upravit | editovat zdroj]

Kořenová vlákna, fila radicularia ventralia, vycházejí ze sulcus ventrolateralis a spojují se do předních míšních kořenů – radices anteriores. Z dorzální části míchy vystupují fila radicularia dorsalia a spojují se do zadních míšních kořenů – radices dorsales. Kořeny vstupují do foramen intervertebrale a spojují se do nervus spinalis. Přední kořeny míšní vedou odstředivá vlákna, zadní kořeny míšní dostředivá vlákna. Z hlediska funkce jsou přední míšní kořeny motorické a zadní míšní kořeny senzitivní.

Míšní reflexy[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Míšní reflexy.

Na úrovni míchy mohou probíhat míšní reflexy. Mícha zajišťuje vyprazdňování močového měchýře a konečníku. Anatomickým základem reflexu je reflexní oblouk.

Má 5 částí:

 1. receptor, čidlo;
 2. dostředivá dráha (senzitivní);
 3. CNS;
 4. odstředivá dráha (motorická);
 5. efektor.

Mícha je podřízena ve své činnosti mozku, je vývojově nejnižším reflexním ústředím, její přerušení znamená výpadek reflexů.

Schéma větvení míšního nervu
Chipaultovo pravidlo

Míšní nervy[upravit | editovat zdroj]

 • Plexus cervicalis (krční pleteň)
  • senzitivně inervuje kůži hlavy a nadklíčkovou oblast, motoricky inervuje svaly krku;
  • př. nervus phrenicus – brániční nerv.
 • Plexus brachialis (pažní pleteň)
  • vlákna z C4–Th1;
  • nervy inervují horní končetinu;
  • z této pleteně odstupují např. nervus radialis, nervus ulnaris.
 • Hrudní nervy
  • vedou v mezižeberních prostorech;
  • nevytvářejí žádné pleteně;
  • inervují stěnu hrudníku.
 • Plexus lumbalis (bederní pleteň)
  • vlákna L1–L5;
  • inervuje kůži a svaly břicha, stehna a pánve;
  • nejsilnější nerv z této pleteně je nervus femoralis.
 • Plexus sacralis (křížová pleteň)
  • nejsilnější pleteň;
  • vede vlákna ze segmentů S1–S5;
  • inervuje zadní stranu stehna, hýždě, bérec,nohu;
  • do této pleteně náleží nejsilnější nerv v lidském těle nervus ischiadicus (sedací nerv).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír. ANATOMIE 3. Druhé, upravené a doplněné vydání. Praha : Grada, 2004. 692 s. ISBN 80-247-1132-X.