Hiatus saphenus

From WikiSkripta

hiatus saphenus
Ohraničení laterálně margo falciformis
Obsah v. saphena magna, v. epigastrica superficialis, v. pudenda externa superficialis, v. circumflexa ilium superficialis, v. saphena accesoria, a. pudenda externa superficialis

Hiatus saphenus je průchod skrz lamina (fascia) cribrosa (ta je součástí fascia lata femoris) do fossa iliopectinea.

Laterálně je hiatus saphenus ohraničen zesíleným vazivovým pruhem - margo falciformis.

Prochází tudy vena saphena magna do hloubky (ktérá se poté vlévá do v. femoralis), vlévají se zde do ní další přítoky:

  • v. epigastrica superficialis,
  • v. pudenda externa superficialis,
  • v. circumflexa ilium superficialis,
  • v. saphena accessoria.

Tyto žilní přítoky do v. sapheny magny tvoří dohromady tzv. Cockettovu hvězdici, protože jsou uspořádány radiálně. Z hloubi na povrch v tomto místě vystupuje arteria pudenda externa superficialis.

Poblíž 'hiatus saphenus' se nachází skupina lymfatických uzlin, které se zvětšují např. při lues nebo při hnisavých procesech v mediokaudální oblasti dolní končetiny.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vydání. Praha : Grada, 2011. 552 s. ISBN 978-80-247-3817-8.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.