Lacuna vasorum

Z WikiSkript

Lacuna vasorum
Ohraničení mediálně lig. lacurale
Ohraničení laterálně arcus iliopectineus
Ohraničení dorzálně os coxae
Ohraničení ventrálně lig. inguinale
Obsah nodi lymphatici inguinales profundi, vena femoralis, arteria femoralis, r. femoralis n. genitofemoralis
pomůcka CloVAN

Lacuna vasorum je mediální část prostoru mezi lig. inguinale a os coxae. Jeho ohraničení tvoří lig. inguinale (kraniálně), arcus iliopectineus (laterálně), lig. lacunare (mediálně) a os coxae (kaudálně). Prochází jím a. a v. femoralis distálně na stehno spolu s ramus femoralis nervi genitofemoralis. Obsahuje také mízní uzliny, nodi lymphatici inguinales profundi (z nich největší je nodus Cloqueti). Laterálně od lacuna vasorum se nachází lacuna musculorum.


Mnemotechnická pomůcka na zapamatování útvarů v lacuna vasorum je CloVAN - mediolaterálně:

  • nodus Cloqueti,
  • v. femoralis,
  • a. femoralis,
  • n. genitofemoralis, r. femoralis.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vydání. Praha : Grada, 2011. 552 s. ISBN 978-80-247-3817-8.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.

Související články[upravit | editovat zdroj]