Regio sternocleidomastoidea

From WikiSkripta


Regio sternocleidomastoidea
Ohraničení dorzálně regio cervicalis lateralis
Ohraničení ventrálně regio cervicalis anterior
Obsah fossa supraclavicularis minor

Tato protáhla krajina je vymezena rozsahem m. sternocleidomastoideus. Mezi sternálním a klavikulárním začátkem svalu je kožní jamka zvaná fossa supraclavicularis minor. V podkoží leží platysma a pod ním probíha v horní části krajiny v. jugularis externa. Při zadním okraji m. sternocleidomastoideus prorážejí do podkoží senzitivní nervy z plexus cervicalis. Další vrstvu tvoří povrchový list krční fascie, lamina superficialis fasciae cervicalis, která m. sternocleidomastoideus obaluje.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.