Trigonum suboccipitale

From WikiSkripta

Trigonum suboccipitale
Vyznačené trigonum suboccipitale.
Vyznačené trigonum suboccipitale.
Ohraničení mediálně m. rectus capitis posterior major
Ohraničení laterálně m. obliquus capitis superior
Ohraničení kaudálně m. obliquus capitis inferior
Obsah a. vertebralis, n. suboccipitalis, n. occipitalis major

Jedná se o topografický útvar známý také jménem trigonum arteriae vertebralis.

Trigonum suboccipitale

Ohraničení[edit | edit source]

Mediální hranici tvoří sval musculus rectus capitis posterior major,

laterálně je vymezeno pomocí musculus obliquus capitis superior,

kaudálně musculus obliquus capitis inferior.

Dno představuje membrana atlantooccipitalis posterior, arcus posterior atlantis.

Obsah[edit | edit source]

Trigonum obsahuje a. vertebralis před jejím průchodem skrz membrana atlantoocipitalis, pod artérií vystupuje n. suboccipitalis, pod kaudálním okrajem m. obliquus capitis inferior vychází n. occipitalis major. N. occipitalis major směřuje vzhůru a mediálně, proráží okraj m. semispinalis capitis a začátek m. trapezius, pokračuje do okcipitální krajiny.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.