Subokcipitální punkce (pediatrie)

Z WikiSkript

Indikace[upravit | editovat zdroj]

 • malformace v oblasti lumbální páteře
 • hnisavé afekce v lumbální oblasti
 • podezření na blokádu míšního prostoru
 • opakované neúspěšné punkce v lumbální oblasti

Kontraindikace[upravit | editovat zdroj]

Postup[upravit | editovat zdroj]

Trigonum suboccipitale (a. vertebralis)
 • pacient leží na boku s koleny přitaženými k břichu
 • asepticky připravíme místo punkce, které je ve středu čáry spojující protuberantia occipitalis s processus spinosus epistrophei
 • po propíchnutí kůže se lumbální jehla zasune směrem nahoru k os occipitale, posouvá se po jejím okraji k membrana atlantooccipitalis a po překonání mírného odporu vytáhneme mandrén a odebereme malé množství likvoru na vyšetření
 • výkon se ukončí zasunutím mandrénu do jehly, jejím vytažením,kompresí místa vpichu a sterilním krytím

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

 • poranění a. cerebelli posterior
 • krvácení z extradurálních plexů
 • náhlá smrt pro krvácení do cisterny nebo IV. komory


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • HAVRÁNEK, Jiří: Subokcipitální punkce.

Související články[upravit | editovat zdroj]