Asepse

From WikiSkripta

Asepse znamená nepřítomnost choroboplodných zárodků. V praxi se asepsí rozumí opatření a postupy bránící kontaminaci sterilního prostředí mikroorganismy.

Těmito opatřeními nejčastěji jsou:

  • používání sterilních nástrojů,
  • zajištění sterilního prostředí,
  • rozdělení pracovišť na septickou a aseptickou část,
  • dezinfekce a používání ochranných pomůcek – ústenek, sterilních rukavic.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]