Musculus rectus capitis posterior major

From WikiSkripta

musculus rectus capitis posterior major
musculus rectus capitis posterior major
musculus rectus capitis posterior major
TA A04.2.02.004
Funkce balanční pohyby hlavy a obratlů
Inervace dorsální větve míšních nervů
Začátek trnový výběžek axis
Úpon střed linea nuchalis inferior

M. rectus capitis posterior major patří do skupiny hlubokých svalů šíjových.

Začátek: trnový výběžek axis.

Úpon: střed linea nuchalis inferior.

Inervace: dorsální větve míšních nervů.

Funkce: balanční pohyby hlavy a obratlů.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2001. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.