Musculus erector trunci

From WikiSkripta

Soubor svalů čtvrté, hluboké vrstvy zádové, tvořený vlastními svaly zádového původu – autochtonní svaly zádové. Tyto svaly jsou připojeny v celém rozsahu na páteř od kosti křížové až po lebku. Oboustranná aktivita těchto svalů vzpřimuje (erektuje) trup.

M. erector trunci

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 337 s. ISBN 80-7169-970-5.