Musculus levator scapulae

From WikiSkripta

musculus levator scapulae
zdvihač lopatky
musculus levator scapulae
musculus levator scapulae
TA A04.3.01.009
Funkce zvedá lopatku, úklon hlavy
Inervace n. dorsalis scapulae
Začátek processus transversi C1–C4
Úpon angulus superior scapulae


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie 1. 1. vydání. Praha : Galén, 0000. 105 s. ISBN 80-7262-112-2.