Musculus spinalis

From WikiSkripta

musculus spinalis
Funkce Vzpřímení, extenze a lateroflexe páteře
Inervace Dorsální větve míšních nervů
Začátek M. spinalis thoracis na trnech obratlů L2, L1, Th12 a Th11; M. spinalis cervicis na trnech Th2, Th1 a C7
Úpon M. spinalis thoracis na trny Th8 až Th2; M. spinalis cervicis na C4 až C2

Soubor spinálních svalů začínajících a upínajících se na trnové výběžky krčních, hrudních a bederních obratlů. Dělí se na musculus thoracis a musculus cervicis.

Inervace: dorsální větve míšních nervů.

Funkce: vzpřimování, extenze a lateroflexe páteře.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2001. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie 1. 1. vydání. Praha : Galén, 2006. 105 s. ISBN 80-7262-112-2.