Musculi intertransversarii

From WikiSkripta


Mm. intertransversarii patří stejně jako mm. interspinales do skupiny krátkých svalů hřbetních. Jsou uloženy mezi příčnými výběžky (processus transversi).

Inervace: dorsální větve míšních nervů.

Funkce: úklon páteře.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2001. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.