Musculus serratus posterior superior

From WikiSkripta


musculus serratus posterior superior
sval pilovitý zadní horní
musculus serratus posterior superior
musculus serratus posterior superior
TA A04.3.01.011
Funkce zvedá žebra, pomocný sval vdechový
Inervace nervi intercostales
Začátek processus spinosi C6–Th4
Úpon 2.–5. žebro
  • Začátek: processus spinosi C6–Th4.
  • Úpon: 2.–5. žebro.
  • Inervace: nn. intercostales.
  • Funkce: zvedá žebra, pomocný sval vdechový.

Odkazy

Použitá literatura

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie 1. 1. vydání. Praha : Galén, 2001. 105 s. ISBN 80-7262-112-2.