Musculus serratus posterior inferior

From WikiSkripta


musculus serratus posterior inferior
sval pilovitý zadní dolní
Musculus serratus posterior inferior
Musculus serratus posterior inferior
TA A04.3.01.010
Funkce fixace a sklon kaudálních žeber, pomocný sval výdechový
Inervace nn. intercostales
Začátek processus spinosi Th11–L2
Úpon 4 kaudální žebra
  • Začátek: processus spinosi Th11–L2.
  • Úpon: 4 kaudální žebra.
  • Inervace: nn. intercostales.
  • Funkce: fixace a sklon kaudálních žeber, pomocný sval výdechový.

Odkazy

Použitá literatura

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie 1. 1. vydání. Praha : Galén, 2001. 105 s. ISBN 80-7262-112-2.