Musculus splenius

From WikiSkripta

musculus splenius cervicis et capitis
musculus splenius
musculus splenius
TA A04.3.02.104
Funkce retroflexe hlavy a krční páteře, lateroflexe na stranu působicího svalu, rotace na stranu opačnou
Inervace rami posteriores nervorum spinalium
Začátek processus spinosi Th4–Th6; C3–Th3
Průběh od proc. spinosi kaudálních obratlů k proc. trans. kraniálních obratlů (tvar V)
Úpon processus transversi C1–C3; processus mastoideus – linea nuchae superior


Začátek: processus spinosi Th4–Th6; C3–Th3.

Úpon: processus transversi C1–C3; processus mastoideus – linea nuchae superior.

Inervace: dorsální větve míšních nervů.

Funkce: záklon hlavy, úklon a otočení hlavy.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie 1. 1. vydání. Praha : Galén, 2001. 105 s. ISBN 80-7262-112-2.