Musculus rhomboideus major

From WikiSkripta

musculus rhomboideus major
velký kosočtverečný sval
musculus rhomboideus major
musculus rhomboideus major
TA A04.3.01.007
Funkce tah lopatky mediálně a kraniálně
Inervace n. dorsalis scapulae
Začátek processus spinosi Th1–Th4
Úpon margo medialis scapulae kaudálně

Začátek: processus spinosi Th1–Th4;

Úpon: margo medialis scapulae kaudálně;

Inervace: n. dorsalis scapulae;

Funkce: tah lopatky mediálně a kraniálně.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie 1. 1. vydání. Praha : Galén, 0000. 105 s. ISBN 80-7262-112-2.