Musculus flexor digitorum superficialis

From WikiSkripta

musculus flexor digitorum superficialis
povrchový ohýbač prstů
musculus flexor digitorum superficialis
musculus flexor digitorum superficialis
TA A04.6.02.033
Funkce flexe proximálních interfalangových kloubů prstů
Inervace nervus medianus
Začátek caput commune ulnare pod epikondylem humeru, lig. collaterale ulnare, ulně
Úpon každá ze čtyř šlach rozštěpem na bazi středního článku prstu
Antagonista musculus extensor digitorum

Začátek:

  • caput humeroulnare – caput commune ulnare pod epikondylem humeru a na lig. collaterale ulnare loketního kloubu a zčásti na ulně;
  • caput radiale – na radiu, podél úponu m. supinator.

Úpon: každá ze čtyř šlach rozštěpem (chiasma tendinum) na bazi středního článku prstu.

Inervace: nervus medianus (C7–Th1).

Funkce: flexe proximálních interfalangových kloubů prstů.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.