Musculus infraspinatus

From WikiSkripta

musculus infraspinatus
sval podhřebenový
musculus infraspinatus
musculus infraspinatus
TA A04.6.02.008
Funkce supinace, addukce, zevní rotace paže
Inervace nervus suprascapularis
Začátek fossa infraspinata scapulae
Úpon tuberculum majus humeri

Začátek: fossa infraspinata scapulae.

Úpon: tuberculum majus humeri.

Inervace: nervus suprascapularis (C5, C6).

Funkce: zevní rotace, supinace, addukce paže.

Cévní zásobení: a. subscapularis, a. circumflexa humeri caudalis


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Svaly ramenní a lopatkové

Reference[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 1. obecná anatomie a pohybový systém. - vydání. Galén, 2001. 159 s. s. 129. ISBN 9788072621125.