Musculus anconeus

From WikiSkripta

musculus anconeus
loketní sval
Svaly předloktí, zvýrazněn m. anconeus
Svaly předloktí, zvýrazněn m. anconeus
TA A04.6.02.023
Funkce extenze v loketním kloubu
Inervace n. radialis
Začátek epicondylus lateralis humeri
Průběh stejný směr jako caput medialis musculi tricipitis brachii
Úpon distálně od olecranon ulnae

Musculus anconeus je malý kosterní sval, který bychom hledali na zadní ploše loketního pouzdra. Svalové snopce m. anconeus probíhají stejným směrem jako caput medialis musculi tricipitis brachii. Jsou tak vlastně přímým pokračováním tricepsu. Příslušnost k musculus triceps brachii vyplývá i ze stejné inervace. Můžeme tedy hovořit o čtvrté hlavě tricepsu.


Začátek:

Úpon:

  • distálně od olecranon ulnae (čtvrtá hlava tricepsu)

Inervace:

Funkce:

  • extenze v předloktí
  • hluboké snopce brání uskřinutí kloubního pouzdra při extenzi v articulatio cubiti

Cévní zásobení:


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie 1. obecná anatomie a pohybový systém. 1. vydání. Praha : Koedice GALÉN - KAROLINUM, 2006. ISBN 978-80-7262-112-5.
  • HOLEK, Martin. Anatomie končetin pro zimní pitevnu [elektronický zdroj] :  (neprodejná skripta pro studenty prvního ročníku 3. LF UK). 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova, 3. Lékařská fakulta, 2009. ISBN 978-80-254-3223-5.