Musculus subscapularis

From WikiSkripta

musculus subscapularis
sval podlopatkový
musculus subscapularis
musculus subscapularis
TA A04.6.02.012
Funkce vnitřní rotace humeru
Inervace nervus subscapularis
Začátek facies anterior scapulae
Úpon tuberculum minus humeri

Začátek: facies anterior scapulae.

Úpon: tuberculum minus humeri.

Inervace: nervus subscapularis (C5, C6).

Funkce: vnitřní rotace humeru.

Cévní zásobení: a. subscapularis, a. circumflexa scapulae


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Svaly ramenní a lopatkové

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.