Musculi lumbricales manus

From WikiSkripta

musculi lumbricales
červovité svaly
musculi lumbricales
musculi lumbricales
TA A04.6.02.065
Funkce flexe metakarpofalangových kloubů; extense interfalangových kloubů; uklánějí prsty radiálně
Inervace nervus medianus, nervus ulnaris
Začátek šlachy musculus flexor digitorum profundus
Úpon aponeurosy jednotlivých prstů, proximální články jednotlivých prstů

Musculi lumbricales jsou 4 (I.–IV.). Číslované jsou od palcové strany ruky a současně i leží na palcové straně metakarpofalangových kloubů.

Začátek:

Úpon:

  • palcový okraj aponeuros jednotlivých prstů;
  • baze proximálních článků jednotlivých prstů.

Inervace:

Funkce:

  • flexe metakarpofalangových kloubů;
  • extense interfalangových kloubů;
  • uklánějí prsty radiálně.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.