Musculus flexor digiti minimi brevis (ruka)

From WikiSkripta

musculus flexor digiti minimi brevis
krátký ohýbač malíku
Musculus flexor digiti minimi brevis (ruka)
Musculus flexor digiti minimi brevis (ruka)
Funkce flexe malíku
Inervace n. ulnaris (cestou r. profundus)
Začátek eminentia carpi ulnaris, retinaculum musculorum flexorum
Úpon baze proximálního článku 5. prstu

Začátek: eminentia carpi ulnaris, retinaculum musculorum flexorum

Úpon: baze proximálního článku 5. prstu

Inervace: n. ulnaris (cestou r. profundus) (C8−Th1)

Funkce: flexe malíku


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.