Musculus palmaris longus

From WikiSkripta

musculus palmaris longus
dlouhý sval dlaňový
musculus palmaris longus
musculus palmaris longus
TA A04.6.02.029
Funkce napíná palmární aponeurosu;pomocná flexe loketního kloubu a zápěstí
Inervace nervus medianus
Začátek caput commune ulnare
Úpon retinaculum musculorum flexorum

Začátek: epicondylus medialis humeri

Úpon: retinaculum musculorum flexorum - aponeurosis palmaris

Inervace: nervus medianus.

Funkce:


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.