Musculus abductor pollicis brevis

From WikiSkripta

musculus abductor pollicis brevis
krátký odtahovač palce
musculus abductor pollicis brevis
musculus abductor pollicis brevis
TA A04.6.02.054
Funkce abdukce palce
Inervace nervus medianus
Začátek tuberculum ossis scaphoidei;retinaculum musculorum flexorum
Úpon baze proximálního článku palce; sezamská kůstka palce (radiální)
Antagonista musculus adductor pollicis

Začátek:

Úpon:

  • baze proximálního článku palce;
  • sezamská kůstka palce (radiální).

Inervace:

Funkce:


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.