Topografická anatomie ruky a prstů

Z WikiSkript

Topografická anatomie ruky a prstů – viz následující články:

Poznámka – Rozdíl mezi lig. carpi volare (palmare), lig. carpi transversum (seu retinaculum flexorum) a lig. carpi dorsale (retinaculum extensorum):
  • lig. carpi palmare – povrchové, jde o zesílení přechodu povrchové fascie předloktí v povrchovou palmární fascii ruky, je v něm otvor (hiatus proximalis), kterým vystupují n. et vasa ulnaria do podkoží a vstupují tak do Guyonova kanálu
  • lig. carpi transversum – je uloženo hlouběji, příčně spojuje eminentia carpi radialis et ulnaris, tvoří strop canalis carpi a současně dno Guyonova kanálu – tím je od sebe odděluje
    • vztah obou struktur: lig. carpi transversum je proximálněji a povrchověji, směrem distálním pak srůstá v různém rozsahu s hlubším lig. carpi palmare, na ulnární straně pak mezi nimi zůstává štěrbina (hiatus proximalis), jímž vycházejí ulnární cévy a nerv
  • lig. carpi dorsale – zesílení povrchové fascie na dorsální straně zápěsí