Styloidní septum

From WikiSkripta

(Redirected from Septum styloideum)

Schéma septum styloideum

Styloidní septum (septum styloideum) je přepážka ze svalů a jejich fascií. Nachází se v prostoru okolo hrtanu a rozděluje ho na spatium prestyloideum a spatium retrostyloideum. Rozpíná se mezi fascií m. constrictor pharyngis a m. sternocleidomastoideus.

Svaly septa:[edit | edit source]

Svaly jsou zavzaty do lamina praetrachealis fasciae cervicalis. V septu je zavzato i ligamentum stylohyoideum.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.
  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vydání. Praha : Grada, 2011. 552 s. ISBN 978-80-247-3817-8.