Trigonum femorale

From WikiSkripta

trigonum femorale
Ohraničení mediálně m. adductor longus
Ohraničení laterálně m. sartorius
Ohraničení proximálně lig. inguinale
Obsah a. femoralis, v. femoralis, n. femoralis, nodi lymphoidei inguinales prof., n. cutaneus femoris lat., r. femoralis n. genitofemoralis, lacuna musculorum, lacuna vasorum, canalis obturatorius, fossa iliopectinea

Trigonum femorale (fossa Scarpae major) je trojúhelníkovitý útvar na přední straně stehna. Je pokrytý fascia lata femoris a ohraničen pomocí lig. inguinale – proximálně, m. adductor longus – mediálně a m. sartorius – laterálně.

Trigonum femorale obsahuje[edit | edit source]

  • arteria femoralis a její přítoky – pokračování a. iliaca externa;
  • vena femoralis a její přítoky – v trigonum femorale se do ní vlévá vena saphena magna;
  • n. femoralis – větev plexus lumbalis;
  • nodi lymphoidei inguinales profundi – nejkraniálněji Cloquetova uzlina;
  • n. cutaneus femoris lateralis – také z plexus lumbalis;
  • ramus femoralis nervi genitofemoralis – větev plexus lumbalis.

V hloubce může do trigona vstupovat vasa obturatoria a větve n. obturatorius. V trigonum femorale nalezneme další útvary – lacuna musculorum (laterálně), lacuna vasorum, canalis obturatorius (mediálně) a dále fossa iliopectinea.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 1. 3. vydání. Praha : Grada, 2011. 534 s. ISBN 978-80-247-3817-8.
  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie- pohybový aparát končetin. 1. vydání vydání. Praha : Karolinum, 1995. s. 432. ISBN 80-7184-108-0.