Sinus cavernosus

From WikiSkripta

Sinus cavernosus
Ohraničení mediálně sella turcica ossis sphenoidalis
Ohraničení dorzálně apex partis petrosi ossis temporalis
Ohraničení ventrálně fissura orbitalis superior
Obsah a. carotis interna, n. III., n. IV., n. VI., n. opthalmicus
Schéma sinus cavernosus.

Sinus cavernosus je žilní splav v dura mater na bazi lební po obou stranách tureckého sedla. Má houbovitý charakter, díky četným trámcům, které jím prostupují. Přes v. opthalmica má spojení i s krví odtékající z oblasti obličeje. Některé hnisavé infekce v obličeji (např. furunkl, cheilitida) se tak mohou rozšířit do této oblasti a vyvolat závažné nitrolební infekce a trombózu tohoto splavu.

Prochází jím:

Ústí do něj:

  • v. opthalmica superior,
  • sinus sphenoparietalis.

Sinus cavernosus je drénován skrze sinus petrosus inferior et superior a pomocí emissarií do plexus pterygoideus.

Trombóza sinus cavernosus[edit | edit source]

  • Kruté bolesti za okem a v oku, případně v jeho okolí;
  • nastříknutí spojivky, která může vyhřezávat před bulbus;
  • edém papily, hemorrhagie na očním pozadí;
  • porucha vizu až slepota.

[zdroj?]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • RADOMÍR, Čihák. Anatomie 3 : Třetí, upravené a doplněné vydání. - vydání. Grada Publishing, a.s., 2016. 832 s. ISBN 9788024756363.